Program Täby-Vallentuna Trädgårdsförening 2022


Täby-Vallentuna Trädgårdsföreningen erbjuder medlemmarna i Åkersberga Trädgårdssällskap samarbete kring våra respektiva program. Som medlem kan du bevista deras programpunkter till rabatterat pris, 70 kr/person.

För att deltaga, swisha avgiften till 070-5687603 tillsammans med datum för föredraget.
Ange ditt namm och att du är medlem i Åkersberga Trädgårdssällskap.

Du hittar programmet här: Arsprogram-2022.pdf (tabyvallentunatradgard.se)

Vi erbjuder motsvarande för medlemmar i Täby-Vallentuna Trädgårdsförening.


Ett annat mycket smidigt sätt att ta del av andra föreningars arrangemang är att helt enkelt bli medlem i ännu en trädgårdsförening. Det kostar inte så mycket extra och du kan ta reda på avgiften för respektive förening hos:


Riksförbundet Svensk Trädgård.