Årsmöteshandlingar

2018

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2018

2017

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2017

2016

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2016

2015

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2015 sid 1-4

Program 2015 sid 5-8

2014

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2014 sid 1

Program 2014 sid 2

Program 2014 sid 3

Program 2014 sid 4

2013

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2013 sid 1

Program 2013 sid 2

Program 2013 sid 3

Program 2013 sid 4

2012

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2012 sid 1

Program 2012 sid 2

Program 2012 sid 3

Program 2012 sid 4

2011

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Styrelsesammansättning

Program 2011 sid 1

Program 2011 sid 2

Program 2011 sid 3

Program 2011 sid 4

2010

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2010

2009

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2009

2008

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2008

2007

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2007

2006

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Budget 2006

Stadgar 2006

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2006 vår, Program 2006 höst

2005

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2005 vår, Program 2005 höst

2004

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2004 vår

Program 2004 höst

2003

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2003 (höst)

2002

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2002

2001

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2001 höst

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 2000

2000

1999

Kallelse till årsmöte

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 1999

1998

Protokoll från föreningens bildande

Årsmötesprotokoll

Dagordning årsmöte

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Program 1998