Barnens trädgård

Välkomna till "barnens trädgård - ett klassrum utomhus". För denna verksamhet har vi fått bidrag från Allmänna Arvsfonden med 1,8 miljoner kr under förutsättning att vi själva hittar 1 miljon kr för det som är planerat.

Grunden i planen är att låta skolor och förskolor få en möjlighet att odla i pallkragar för att lära sig odlandets konst. Naturligtvis ska också våra medlemmars barn och barnbarn få tillgång till egna pallkragar att odla i.

Vi vill också visa upp mellan-Sveriges vanligaste lövträd. Upplands bergarter och Upplands äppelträd. Naturligtvis ska någon form av hinderbana för inte röra marken och busklabyrint också ingå för aktiva barn. Till detta ska vi skapa ett klassrum av trädstubbar och kabeltrummor för studier utomhus.

Just nu tackar vi de som hunnit sponsra oss redan. Hasselfors med lider, Rodenåkarna med jord och S;t Erik med mursten. Och inte minst vill vi tacka Peter på Design Your Garden för de fina gångar han och hans "gubbar" anlagd och för att han alltid ställer upp när det "kör ihop sig".

För att läsa hela projektplanen läs under rubriken dokument.

Idag klippte vi inga band utan i stället förenade vi Barnens Trädgård med gamla Visningsträdgården.

Den 31 maj 2014 invigde vi Barnens Trädgård med pompa och ståt. Vi hade inte vädrets makter med oss hela tiden men just när invigningstalen skulle hållas slutade regnet falla. Invigningstalen hölls av trädgårdprofilerna Karin Berglund och Lasse Krantz som också accepterade att stå som gudföräldrar för trädgården.

Två broar över den lilla ån (som just nu är ganska torr) har byggts. Här är den södra med den nya geologiska utställningen i bakgrunden. Ta er lite tid att läsa igenom informationen - där finns mycket kunskap samlad om Upplands berg- och jordarter!

Och här syns den andra bron med den nya gärdesgården till vänster och barnens förråd och växthus till höger.

I fyra pallkragar vill vi visa upp de vanligaste svenska sädesslagen - vete havre, korn och råg. I den pallkragen som skymtar längst bort i bilden har vi just sått lin.

I äppeltunneln finns Upplands äppelsorter planterade. Alla verkar ha överlevt vintern och tagit sig. Veckan före invigningen av Barnens Trädgård fick vi också en gärdesgård uppsatt längs Sjökarbyvägen så nu känns trädgården mer ombonad och avgränsad.

Nu frodas det i barnens pallkragar! Så här såg det ut i en i slutet på maj.

Så här glad kan man bli av att springa runt i vår labyrint av spireabuskar

En sista bild innan vintervilan. Den visar stommen i armeringsjärn till vår äppeltunnel. Vi hann få ner äppelspröten (som ympades i våras) på ena sidan innan snön kom - andra sidan får vänta till våren.

Vi vill visa upp de fyra vanliga svenska sädesslagen i pallkragar. Råg och höstvete ska sås på hösten och det hann gro fint. Korn och havre sår vi när våren kommer.

Ur det här buskaget av kungsspirea har vi klippt ur en labyrint som man ska kunna rasa runt i eller gömma sig i för kompisarna. Kommer att bli bättre och bättre när det vuxit till sig lite mer.

Lidret på plats sett från växthusdelen. Här ska barnen kunna ha sina plantor på försommaren och sen kanske tomat och gurka eller vad de nu väljer.

Bilden visar Barnens Trädgård från andra hållet med vallen till vänster. Här ska i första hand skolbarn och förskolebarn odla. Till våren ska fler pallkragar placeras ut och som regel blir det två på höjden.

Här syns rosenvallen som avgränsar Barnens Trädgård från parkeringen. De nysatta rosorna behövde mycket vatten den här sommaren. I nederkanten av vallen har vi nu planerat bärbuskar och smultron som ska vara lättåtkomliga från den nyanlagda gången även om man sitter i rullstol. Till vänster i bilden syns det som ska bli hjärtat i Barnens Trädgård med odlingar i pallkragar. Buskagelabyrinten skymtas längst till vänster och lidret i bakgrunden.

Gångarna vid Linnèrabatten i färdigt skick. Nu återstår bara att gräset ska gro.

Vi fick massor av jord som räckte både till vallen och till andra ställen. Vi körde skottkärra på skottkärra och hade till sist en fin sluttning för rosor, bärbuskar och smultron m.m.

Örtagården med nya gångar och kanter av järnband.

Även under  skylten förbereds plats för utställning av bergarter.

Grundstrukturens gångar i trädgården skapas.

Grundstrukturens gångar i trädgården skapas.