OM OSS


Åkersberga Trädgårdssällskap är en ideell förening, vars syfte är att under trivsamma former öka medlemmarnas kunnande om trädgård.

Åkersberga Trädgårdssällskap är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat innebär att medlemmarna får tidningen Hemträdgården och fri trädgårds-rådgivning av Riksförbundet per telefon eller e-post.

Alla Åkersbergabor är välkomna som medlemmar i Sällskapet men också andra som är intresserade av trädgård. Inspiration och kunskap står i fokus, då vi har möjlighet att lära om trädgård, att visa och se trädgårdar och att upptäcka vårt gröna kulturarv.

Vi håller till på Länsmansgården och har ett nära samarbete med Österåkers konstförening och Konsthantverkarna i Åkersberga liksom med Biodlarföreningen i Österåker. Föreningen har en Visningskupa i visningsträdgården.

Trädgården skall också utgöra ram för utställning av verk av våra lokala konstnärer och konsthantverkare.

Trädgårdskunnandet fördjupas genom t.ex. föredrag, kurser, utflykter till professionella och privata trädgårdar samt genom gemensamma aktiviteter i Visningsträdgården. Medlemsavgiften är 350 kr/år och 50 kr för anhörig, boende på samma adress.

Som medlem får du

  • Medlemskap i Åkersberga Trädgårdssällskap
  • Tidningen Hemträdgården, 6 nr/år
  • Fri trädgårdsrådgivning
  • Vissa rabatter på fröer, växter, redskap, växthus m.m.
  • 10% rabatt hos Åkersberga Växtförsäljning
  • Kunskap på Svensk Trädgårds webbplats: www.svensktradgard.se
  • Delta i trädgårdsresor och specialarrangemang

Klicka HÄR för att komma till anmälningsformuläret för Ny medlem.

STYRELSEN Åkersberga Trädgårdssällskap 2023-03-15
Ordförande: Lars Valentin, akersberga.ts@gmail.com
Vice ordförande.: Sofia Wikander, gillmyrablomster@gmail.com
Kassör: Hans Sköld heskold@gmail.com 

Sekreterare: Karin Nilsson, karin_a_i_nilsson@hotmail.com

Ledamot: Åke Strid, akestrid@telia.com
Ledamot: Yvonne Landin yvonne.landin@telia.com

Ledamot: Kerstin Berg, kerstin.marianne.berg@gmail.com

Suppleant: Jessica Linderot, jessie.linderot@gmail.com

Suppleant: Elsy Nilsson, elsy41nilsson@gmail.com


Revisor


Leif Lanner

Lennart Froby (suppleant)


Valberedning

Ann-Charlotte Eklöf

Rose-Marie Nilssen
Leif Engman (fyllnadsval 14 maj 2024)


Ansvariga för VISNINGSTRÄDGÅRDEN

GRUPPLEDARE för verksamheten på Länsmansgården:
Köksträdgården: Kerstin Berg. 073-716 25 26 
Annueller: Ami H. Morin, 540 665 65  
Örtagården: Åke Strid, 540 229 33
Rosor: Ingalill Tauson, 070-781 7833
Perenner: Elsy Nilsson, 073-669 10 03

Dahliagruppen: Hans Sköld, 070-552 46 23

Frukt- och bärgrupp: Janne Åhlén 540 658 89
Trädgårdsbesök: Ingalill Tauson. 070-781 78 33

Barnens trädgård: Ann-Charlotte Eklöf 076-166 10 70


 

Träfftider för arbetsgrupper:


Torsdagsgruppen är öppen för alla medlemmar:
Torsdagar  kl. 9.30 - 12.30, d.v.s. för Köksträdgården, Annueller, Örtagården, Rosor, Perenner, Dahliagrupp, Frukt- och bärgrupp, Barnens trädgård.

Annueller: ny tid bestäms efter varje gång
Frukt- och bärgrupp: aktiva medlemmar saknas.
 

Föreningens konton:

Bankgiro: 5314-9621
Swish: 123 3466 778


Fakturaadress:

c/o Hans Sköld

Murkelvägen 206

184 34  ÅKERSBERGA


Organisationsnummer:

802430-5354


GDPR (General Data Protection Regulation) (klicka på GDPR för att läsa)


Jobba hos oss:

Du är välkommen att komma med i vårt trevliga sällskap genom att bidra ideellt på olika sätt.
Här följer en beskrivning av vad det innebär.


Styrelsen sammanträder ett par timmar en gång i månaden, vanligtvis kvällstid. I styrelsen finns flera uppdrag.

Ordförande leder arbetet, gör upp dagordning, leder styrelsemöten och representerar sällskapet vid olika sammankomster.

Kassören hanterar föreningens ekonomi, bankkonton samt bokföring och bokslut, samt lagrar och administrerar föreningens originaldokument.

Sekreteraren skriver mötesprotokoll och hanterar lokalbokningar m.m.

Ledamöter deltar i alla möten och bidrar med idéer och förslag och lär sig om både föreningen och arbetssätt i en styrelse.

Suppleanter uppmanas att delta i mötena men deras huvuduppgift är att ersätta ordinarie medlemmar vid mötena.


Programansvarig leder en programgrupp som under året utarbetar programverksamheten för kommande år, bokar föreläsare och utflykter samnt skriver och redigerar programmet.


Medlemsservice svarar för kommunikation med medlemmar genom systemet ARCmember som administreras av vårt riksförbund Svensk Trädgård.


Webbansvarig underhåller vår webbplats och lägger upp dokument, rapporter men också annonser om kommande arrangemang.


Facebook-ansvarig lägger ut information om händelser i närtid.


Torsdagsgruppen utgörs av engagerade medlemmar som under säsong sköter om trädgården i Länsmansgården, (se ovan).


Revisorn granskar bokslutet och följer upp styrelsens arbete.


Valberedningen bevakar ev. avgångar i styrelse, revisorer och valberedning och letar upp ersättare.