Komposten

Kompostering innebär nedbrytning med god syretillgång (aerobt) av organsikt material.
Vi har ständigt stort behov av kompostering av trädgårdsavfall, och vi får därför också god tillgång på jord. Komposten ligger bakom växthuset och är indelad i tre avdelningar, en för påfyllnad av nytt avfall, en för material som är under nedbrytning (täcks med markväv) och en för färdig jord. För en bra nedbrytning av nytt avfall fordras en viss fuktighet (40-60%), och under torra år sker bevattning och tillförsel av äpplen och annan frukt för att höja fuktigheten.

Trädgården ger mycket växtavfall.

Komposten med tre avdelningar.

Påfyllning av höstlöv.

Grenar och ris mals i kompostkvarn.