Örtagården

Här odlar vi primärt örtväxter och medicinalväxter.

Stor ormrot 2012-06-04

Ramslök 2012-06-04

Spansk körvel 20112-06-04

Brun fingerborgsblomma 

Flik-skelört 2012-06-04

Piplök 2012-06-04

Martorn 2011-09-24

Italiensk vildluktärt 2010-08-30

Tusensköna 2012-06-04

Hampflockel 2012-06-04

Fikonbladspumpa 2010-08-30

Malörtskvarteret 2012-07-15

Nya skyltar 2012-07-15

Skyltutsättning 2012-07-15

Vinruta 2012-07-15

Apotekarros 2012-07-15

Örtagården från Länsmansgården 2012-07-15

Sommar i örtagården 2012-07-15

Röd temynta 2012-07-23

Färgreseda 2012-07-23

Jätteälggräs, Filipendula catschatica 2012-07-23

Lila temynta, Monarda fistulosa 2012-07-23

Kamferblad 2012-07-23

Klibbsalvia 2012-08-11

Praktkrissla Skålort (bak) 2012-08-11

Gulbladig oregano 2012-08-11

Grekisk oregano 2012-08-11

Pumpaspaljen välkomnar 2012-08-11

Humlesuga 2012-08-11

Anisitop 2012-08-11

Gamander 2012-08-11

Även bin besöker hampflockeln 2012-08-11

Påfågelöga i hampflockeln 2012-08-11

Brun fingerborgsblomma 2012-08-11

Brun fingerborgsblomma 2012-08-11